Strona główna TVP1 TVP2 TVP Polonia TVP Kultura TVP Sport
Szukaj słowa w ogłoszeniu: Szukaj
Wyszukiwarka AUTO-GIEŁDY
rodzaj pojazdu/maszyny marka model rok produkcji od rok produkcji do

Warunki korzystania i polityka prywatności

 

Warunkiem emisji Ogłoszenia w Telegazecie jest dokonanie wpłaty obliczonej zgodnie z Cennikiem Ogłoszeń na rachunek bankowy, którego numer podany jest w tym cenniku.

Zlecenie emisji Ogłoszenia następuje w sposób bezpośredni albo za pośrednictwem jednego z Biur Ogłoszeń.

Bezpośrednie zlecenie emisji Ogłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty przyjmowane jest w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. w drodze doręczenia pod następujący adres: Telewizja Polska S.A. w likwidacji, Biuro Reklamy, 00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17, z dopiskiem „Telegazeta – ogłoszenie” (zlecenie należy umieścić w skrzynce pocztowej znajdującej się w budynku „blok B” przy Wydziale Pocztowo-Prasowym);
  2. za pośrednictwem:

    1. poczty na adres podany w pkt. 1, w kopercie z dopiskiem: „Telegazeta – ogłoszenie”,
    2. telefaksu na jeden z następujących numerów: +48 022 547 67 07
    3. poczty elektronicznej na adres: telegazeta@tvp.pl

 

Zlecenie emisji Ogłoszenia za pośrednictwem Biura Ogłoszeń wymaga skontaktowania się w tym celu z jednym z Biur wymienionych w Telegazecie na stronie 453 oraz w Internecie na stronie: www.tvp.pl/tg

Wraz ze zleceniem Ogłoszeniodawca musi przesłać dowód opłaty za Ogłoszenie. Może być to dowód wpłaty na poczcie lub przelew bankowy. Wpłat (zarówno w złotówkach jak i walutach obcych) należy dokonywać na konto:

Telewizja Polska S.A. w likwidacji - Biuro Reklamy z dopiskiem „Telegazeta – ogłoszenie”

nr 81 1030 1508 0000 0008 1726 2023

Brak dowodu wpłat dołączonego do treści ogłoszenia powoduje nie wyemitowanie Ogłoszenia lub opóźnienie jego emisji do czasu wyjaśnienia lub zaksięgowania wpłaty na koncie TVP S.A.

Kliknij, aby pobrać szczegółowy cennik w pliku

Regulamin usługi emisji ogłoszeń w Telegazecie

Regulamin usługi zamawiania drobnych ogłoszeń w Telegazecie za pośrednictwem SMS

Lista agencji, w których można nadać ogłoszenie

Informacja telefoniczna: +48 22 547 67 06, +48 22 547 67 05
E-mail: telegazeta@tvp.pl